Alternaria sp.

MUDr. Marek Svítek

 

Onemocnění vyvolané patogenní houbami rodu Alternaria patří k běžným  a široce rozšířeným. Mezi významné napadané rostliny patří nejen citrusy, ale i jabloně, brokolice, mrkev, rajčata a řada dalších rostlin, včetně okrasných.

Alternaria běžně napadá vzdušné části svého hostitele. V počátečních stadiích infekce na listech nalezneme typické malé, cirkulární tmavé skvrny. Jak onemocnění progreduje, cirkulární skvrny se zvětšují až na 1 cm nebo více v průměru a obvykle nabývají šedé až černé barvy. Vlivem kolísavých podmínek okolního prostředí neroste patogen rovnoměrně, takže vytváří typické terčovité skvrny s koncentrickými prstenci (viz obrázek), které jsou pro napdaení tuto houbou poměrně specifické.

Mnoho druhů houby Alternaria také vytváří toxiny, které pronikají do pletiv napadené rostliny ještě před invazí vlastní houby. Proto není neobvyklé spatřit žluté halo obklopující terčovité skvrny typické pro napadení houbou na rozhraní zdravého pletiva. Tmavé léze, v úrovni nebo lehce prohloubeném, můžeme spatřit na kořenech, hlízách, větvích i plodech. Sporulující houba může vytvářet jemný, černý, sametový povlak na povrchu napadené oblasti. Spóry druhů Alternaria jsou často zašpičatělé a vždy mnohobuněčné. Buňky se dělí transverzálně a longitudinálně. Spóry jsou tmavé barvy a vytvářejí se jednotlivě nebo v řetízkách.

Patogenní druhy Alternaria přežívají jako spory a mycelium v napadených rostlinách a(nebo v semenech. V posledním případě houba napadá klíčící semenáčky, způsobuje padání klíčících rostlin nebo krčkovou hnilobu. Nejčastěji však houba roste a sporuluje na rostlinných zbytcích v deštivých obdobích, častých rosách a vůbec v podmínkách vysoké půdní vlhkosti. Spóry jsou roznášeny deštěm nebo vyplaveny na povrch rostlin zálivkou či deštěm. Spóry potřebují dostatečnou vlhkost, aby mohly vyklíčit. Proniknutí do rostlinných pletiv může být přímé skrz poraněné části nebo skrz průduchy (stomata). Oslabená, stará nebo poraněná pletiva jsou mnohem vnímavější vůči infekci než zdravé a silné části rostlin.

Potlačení infekce houbou Alternaria lze dosáhnout několika postupy. Některé kulitvary rostlin jsou vůči infekci rezistentní. Ultrafialové záření potlačuje tvorbu spor druhů Alternaria. A nakonec lze použít celou řadu fungicidů: chlorothalonil, captan, fludioxonil, imazalil, iprodion, maneb, mancozeb, thiram a vybrané měďnaté přípravky, které mají různý stupeň činnosti proti druhům Alternaria.