Návod na pěstování citrusů  - autor ing. Josef Matějka

 

Obecné podmínky

Je nutná přiměřená péče - citrusy potřebují základní péči, aby mohly prosperovat. Je nutné, aby alespoň jednou za dva dny pěstitel rostliny zkontroloval a ošetřil. Je nutné správně zalévat, hnojit a potírat případné škůdce. Hlavně nedostatečná péče při zalévání má zhoubné účinky. Na druhou stranu se nevyplácí ani péče přemrštěná, kdy citrusy mnohde trpí přemírou toho co potřebují (přelévání a přehnojování). Pečujte o ně, ale jen tak, jak to potřebují.

Neměňte stanoviště citrusů - Rostliny byste měli od počátku pěstovat na stanovišti, kde je chcete pěstovat i v budoucnu, aby se přizpůsobily podmínkám na tomto stanovišti. Každé přemístění rostliny na jiné místo s odlišnými podmínkami vyvolá “náraz“, kterému se musí rostlina přizpůsobit a ne vždy se jí to úspěšně povede.

Pořiďte si odbornou literaturu a informace - Pěstitel musí vědět alespoň to základní, co rostlina vyžaduje pro svůj život. Proto by si měl obstarat pro začátek aspoň základní informace a postupně je prohlubovat. V současné době existuje již velice kvalitní citrusářská literatura, o které dostanete informace u každé citrusářské organizace. Pražská citrusářská organizace pořádá pro všechny zájemce každý druhý čtvrtek v měsíci citrusářskou poradnu ve svém sídle Stanici přírodovědců DDM, Drtinova 1a, Praha 5 - Smíchov od 16 do 18 hodin, kde je možné prokonzultovat aktuální problémy a je zde i možnost roubování vašich citrusů.

Získané informace nejsou dogmata - Získané informace z odborné literatury a od zkušených pěstitelů představují ideální stav ve kterém by se citrusy měly pěstovat. Jelikož citrusy jsou značně přizpůsobivé, můžeme je pěstovat i ve zhoršených podmínkách. Jestliže získáte informace, které zcela odporují vašim možnostem nebo dosavadnímu úspěšnému pěstování nemusíte okamžitě měnit způsob pěstování, ale postupně se k tomuto stavu dostávejte, či se poraďte, jak zmírnit negativní dopady vašich omezených možností pěstování. Zdůrazňuji, že citrusy nemají rádi prudké změny a i prudké změny k ideálnímu stavu by při předchozím přizpůsobení rostliny na podmínky velmi odlišné mohly způsobit velké problémy.

Přiměřená velikost nádoby - Každá rostlina musí mít přiměřeně velkou nádobu, aby mohla úspěšně přežívat. Pěstování citrusů v nádobách je samo o sobě pro život citrusů značně extrémním způsobem pěstování a my musíme zajistit rostlinám alespoň minimální prostor pro tvorbu kořenů.  V této oblasti platí 2 základní zásady. Jestliže kořeny vyplní dosavadní nádobu, musíme rostlinu přesadit a jestliže přesazujeme do větší nádoby, nová větší nádoba má být větší jen o přibližně 4 - 8 cm v průměru nádoby. Při přesazování je nutné použít specielní zeminu na citrusy a nesmí se zapomenout na drenážní vrstvu na spodu nádoby

Nesmí být vidět kořeny - většina začínajících pěstitelů při přesazování rostlin přidá na dno nádoby více zeminy a proto se kořenový bal v nádobě posouvá nahoru a postupně se začínají ze zeminy vynořovat kořeny. Jestliže tento stav nastane je nutné při dalším přesazování rostlinu „utopit“ až do hloubky, kterou měla dříve. Místo, kde by mělo být rozhraní zemina - vzduch lze najít na kmeni citrusu a je patrné změnou barvy kmene z hnědé, která je na povrchu, na šedou, která by měla být pod  zemí.

 

Zimování citrusů

Problém se zimováním citrusů je, že v zimním období mají rádi teploty v rozmezí 0 až 10 stupňů celsia, kdy zastavují růst a jsou v takzv. dormanci, čili v období vegetačního klidu.

Pro pěstitele, kteří mají možnost rostliny v chladném a světlém prostředí umístit, odpadá většina starostí, omezí se hnojení a zálivka a citrusy většinou úspěšně přežijí období zimy.

Většina pěstitelů ale možnost chladného zimování nemá – zvláště ti v městských bytech. I ti mohou citrusy úspěšně pěstovat, ale měli by dodržet některé základní zásady. Pokud tyto zásady nedodrží stává se, že citrusy v průběhu zimy a zejména na počátku jara značně opadají a mohou i zahynout.

První a základní zásadou je pěstovat citrusy odolné na teplé zimování. Obecně se pro pěstování v nádobách v bytech hodí ranné, silně rostoucí a spíše maloplodé citrusy. Pokud chcete vypěstovat pěkné a plodící stromky citrusů, zaměřte se na odolné citrusy, které snesou i někdy vaše ne zcela šetrné pěstitelské zásahy a někdy i značně extrémní prostředí v bytě. Nejlepší s tohoto hlediska je celý rod Fortunella s drobnými kyselými plody, kalamondin, citróny a jejich příbuzné druhy a některé druhy mandarinek. Je vhodné pěstovat rané citrusy, aby plody stačily do konce listopadu dozrát a nevysilovaly rostlinu. Je absolutně nutné pokud jsou rostliny roubované, mít citrusy s vhodnou podnoží – tato záležitost je dosud velmi podceňována, ale pokud je podnož nevhodná, nemůžete v žádném případě s úspěchem pěstovat citrusy při teplém zimování. Pozor na u nás hojně používanou podnož Poncirus trifoliáta, která je vhodná především  pro chladné zimování.

Problémy citrusů v zimním období vznikají z nedostatku světla nutného pro fotosyntézu a tím nedostatek výživy. Citrusy mají v subtropech minimálně 10 hodinový den a také světelná intenzita je vyšší než u nás. Jelikož u nás je v nejhorším období délka dne jen 8 hodin, je snížena světelná intenzita vlivem šikmých paprsků a ještě většinou panuje dosti často špatné počasí, které dále světelné podmínky zhoršuje, aktivní citrusy se nestačí vyživit.  Proto další zásadou je umístění citrusu na co nejchladnějším a nejsvětlejším místě. Pokud je to možné doporučuje se citrusy přisvětlovat chladným světlem umístěným ne dál než 30 cm od rostliny. Dnes kdy jsou na trhu takzv. ekonomické žárovky to není velký problém, ani se to příliš neprodraží. Nedostatek světelné intenzity se projevuje na konci ledna a v únoru masivním opadáváním listů, protože právě v tomto období dochází rostlině zásobní látky

Dalším problémem, kterým citrusy trpí je různá teplota kořenů a okolí. Jestliže pěstujete citrusy na parapetu okna což je nejobvyklejší způsob pěstování, dochází k tomu, že kořenový bal citrusu je ochlazován proudem chladného vzduchu od okna . Koruna citrusu se nachází v teplotě místnosti a kořeny vzhledem k ochlazování mají mnohem nižší teplotu, čili jsou méně aktivní. Kořeny tak nestačí zabezpečit přísun vody a živin a rostlině opět začnou opadávat listy. Toto nebezpečí se odstraní jednoduchou úpravou – rostlina se podloží a tak se kořenový bal dostane nad zmiňovaný proud chladného vzduchu.

Citrusy nesmí být umístěny v průvanu. Pokud oknem větráte, neměli byste mít u něj umístěnou citrusovou rostlinu. Pokud na citrus v zimě větráte rostliny opadají.

Zalévání a hnojení v zimním období ve značné míře závisí na teplotě zimování. Čím nižší teplota zimování, tím méně potřebuje rostlina zálivky. Je to dáno nižším odparem vody rostlinou. Dá se říci že standardně zaléváme rostlinu (substrát musí výt vlhký, ale rostlina nesmí stát ve vodě) a přizpůsobujeme se aktuální potřebě. Hnojení se doporučuje omezit přibližně na polovinu.

Na konci února, nebo na začátku března, kdy se již začne zlepšovat počasí a počne svítit slunce začneme rostliny hnojit plnými dávkami a očekáváme další růstovou periodu.

 

Citrusy v létě

V letním období citrusy standartním způsobem zaléváme, hnojíme a potíráme škůdce. Je výhodné pokud máte tu možnost umístit citrusy v období cca od května do října na zahradě či balkóně. Toto takzv. letnění citrusů vylepšuje kondici rostlin. Rostliny je vhodné přistínit tak, aby byly umístěny v polostínu, zejména v období poledne by neměly být vystaveny přímému slunci

Pokud citrusy letníme, vynášíme je do venkovního prostředí po ukončení mrazů ( konec dubna, počátek května).

Pokud máte rostliny umístěny přes léto venku na zahradě, či balkóně a tyto rostliny na podzim přemisťujete do teplejšího prostředí bytu, může se také stát že rostliny bezprostředně po přenesení opadají. Je to způsobeno setrvačností teploty kořenového balu, který má z venkovního prostředí nižší teplotu než nové prostředí bytu a na teplotu okolí se prohřívá pomalu a postupně. Proto se doporučuje při přenášení rostlin do teplejšího prostředí a vlastně vždy  při náhlé změně teploty zalít rostliny mírně teplou, vlažnou vodou (pozor – nesmíte rostliny spařit), která urychlí prohřátí kořenů .

 

Hnojení

Pro hnojení citrusů používejte specielní hnojiva na citrusy, které obsahují ideální složení NPK, ale i stopových prvků, hlavně železo. Výživu je dobré občas doplní speciálním hnojivem obsahující stopové prvky. Při hnojení používejte následující zásady:

-Velmi rychle dojde k vyčerpání živin. Proto pravidelně v intervalu dvou, tří týdnů přihnojovat. Dvakrát až třikrát za rok doplnit zásobu stopových prvků. Přihnojování omezit v době vegetačního klidu.

-Velmi snadno může dojít k překročení přípustné koncentrace živiny. Proto používat velmi zředěné koncentrace hnojiv, t.j. koncentrace dle návodu a nižší a kombinovat hnojení zálivkou s přihnojováním na list. K zálivce nepoužívat vodu s obsahem chloru a tvrdou vodu.

- Velmi snadno může dojít k zasolení zeminy, tzn. k jejímu nasycení látkami obsaženými v hnojivu nebo vodě, které rostlina nepřijala. Proto používat k zálivce měkkou vodu (dešťová voda) a jednou až dvakrát za rok prolít květináč nadbytkem vody a vodu z misky vylít, nebo květináč na několik hodin postavit do vody.

- Velmi rychle dochází k vysychání zeminy, proto zalévat častěji v menších dávkách. Zálivku omezit v době vegetačního klidu.

-V intervalu 1 - 2 let rostlinu přesadit, nebo alespoň vyměnit vrchní vrstvu zeminy. K přípravě nové zeminy použít zeminu bohatou humusem s obsahem suchého kravince a rašeliny.

 

Zalévání

Citrusy jsou na zálivku středně náročné. Nesmí dojít k přemokření rostliny, ani k jejímu přeschnutí.  Z laického pohledu je nutné, aby rostlina měla neustále vlhký kořenový bal, ale nesmí stát ve vodě. Je vhodné nechat po každé zálivce substrát mírně vyschnout (ne přeschnout, potom citrusový substrát - zvláště rašelina špatně přijímá vodu a také celá rostlina velmi trpí). Obecně se dá říci, že rostliny zaléváme v okamžiku kdy povrchová vrstva zeminy v květináči proschne, což je indikováno zesvětláním zeminy, nebo to lze poznat dotykem. Rychlé vyschnutí povrchové vrstvy substrátu po zalití indikuje proschnutí a nutnost specielní zálivky. Až na některé specifické výjimky (např. při přeschnutí) nesmí v misce pod květináčem zůstat do cca ½ hodiny voda. Zálivková voda má být odstátá, nejlépe o něco teplejší než okolní vzduch.

Intenzita zalévání samozřejmě velmi závisí na umístění rostliny, na okolním prostředí a na růstové periodě rostliny. V létě, kdy teploty dosahují 30 stupňů celsia zaléváme takřka denně, zejména menší rostliny. V tomto období je výhodné zalévat v podvečer, kdy je již chladněji. Rostlina neutrpí šok při náhlém ochlazení kořenového balu a má delší dobu pro využití zálivkové vody kvůli menšímu odparu (prakticky celou noc) V žádném případě se nedoporučuje zalévat rostliny při přímém světelném svitu. Nutnost zálivky také velmi ovlivňuje velikost nádoby a tím i kořenového balu. Čím větší nádoba, tím je rostlina méně náchylná na vysychání. Menší citrusy v malých nádobách potřebují větší a intenzivnější péči. Vzhledem k menší zásobě vody v kořenovém balu potřebují častější kontroly a větší intenzit

u zalévání. Z tohoto důvodu nedoporučuji pro pěstování citrusů nádoby menší než průměr 12 cm. Pokud používáme menší nádoby doporučuji je v letních měsících zapustit do větších nádob s obsakem provlhčeného písku, či perlitu.

                Zalévání provádíme svrchu kořenového balu. Při správné zálivce by voda měla po zalití protéci do podmisky odpadovým otvorem. Tato voda v podmisce ale musí nejpozději do 1 hodiny po zalití zmizet - vsáknout se do zeminy. Pokud se toto nestane je nutné přebytečnou vodu v podmisce vylít. Toto proplachování rostlin vede k vyplavování živin ze substrátu, proto musíme přihnojovat, ale zároveň pomáhá proti zasolování zeminy.

                V jarních a letních měsících je výhodné rosení rostlin, které přispívá k snížení odparu vody a vylepšení vodního deficitu. Rosení je ale možno vykonávat pouze když rostliny nejsou na přímém slunečním svitu, aby nedošlo k popálení listů. Výhodný čas je podvečer, nebo ráno.

 

Řez citrusů

Řez citrusů je velmi důležitý faktur pro jejich tvar, růst a i plodnost. Citrusy je nutné řezat pokud možno po každé růstové periodě.

Existuje přímá úměra mezi řezem a růstem citrusů. Čím více rostliny ořežete, tím více rostou a naopak. Pokud se řez dlouhodobě neprovádí, citrusy postupně zastavují růst, nemají nové přírůstky. Listy, které vydrží na rostlině cca 2 roky postupně opadají a rostlina se tak zbaví olistění, neroste a obvykle neustále vykvétá.

Přílišný růst zase omezuje kvetení a tím plodnost citrusů. Citrusy kvetou obvykle na koncích větviček, které řezem zkracujete. Pokud rostliny nekvetou, některé větvičky se neřežou a vyvazují se do vodorovna, nebo i opačného sklonu. To podporuje kvetení.

Normálně se řezem nové větvičky zakracují o cca ¼ až 1/3 délky tak, aby poslední zbylé očko bylo směrem dolů a ven z koruny