Clánek o setkání - http://citrusy.cz/view.php?cisloclanku=2005112001

Fotogalerie 1 - http://citrusy.cz/setkani2005/

Fotogalerie 2 - http://web.telecom.cz/jedla

Fotogalerie 3 - http://www.sweb.cz/jerabek_petr/014%20setk%c3%a1n%c3%ad%20CITRUSY.CZ%2019.11.2005.html